Korps R1
Til hovedsiden Topplinje
Ikke innlogget AktueltKorpsetKontaktMultimedia
Forside lyre Korps hoved
Aktuelt
Kontakt
Korpset

Dirigenten
Historie
Vedtekter
Visjon
 

Multimedia
Relaterte sider

§3 Medlemskap

3.1 Opptak av medlemmer

 1. Musikanter og andre interesserte kan tas opp som medlemmer i Klepp Hornmusikk av korpsets styre. Ved innmelding i korpset blir en automatisk medlem i NMF.
 2. Potensielle medlemmer/aspiranter skal henvende seg til styret. Styret vil så eventuelt organisere prøvespilling for dirigent, korpsets leder og gruppelederen for instrumentgruppen kandidaten aspirerer til før opptak avgjøres av styret.
 3. Årsmøtet kan oppnevne æresmedlemskap til personer som har utmerket seg i sin innsats for korpset. Æresmedlemmer har alle rettigheter som medlem, men betaler ikke kontingent og vil ikke få automatisk medlemskap i NMF. Æresmedlemmer skal orienteres om korpsets egne konserter, hvor de har gratis adgang (1 billett), samt kalles inn til årsmøtet.

3.2 Forutsetninger for medlemskap

 1. Alle medlemmer plikter å følge Klepp Hornmusikks, NMFs og kretsens vedtekter, reglement og lovlige vedtak.
 2. Alle nye medlemmer skal levere inn medlemsopplysninger på gjeldende innmeldingsskjema. Ved endring av registrerte opplysninger skal medlemmene snarest mulig gi melding til korpsets styre. Nevnte opplysninger gis videre på gjeldende skjema/medium for registrering i NMFs medlemsdatabase. Det gis ikke adgang til reservasjon mot registrering.
 3. Medlemmene skal møte på øvelser, konserter og andre oppdrag til avtalt tid. I tilfelle tvingende grunn forhindrer dette, skal fravær meldes til styret i god tid. Som gyldig grunn regnes fravær som i arbeids- og skolesituasjon ville være akseptabelt.
 4. Medlemmer plikter å holde instrumenter, uniformer og annet utstyr i god stand. Uforsiktig behandling kan medføre økonomisk ansvar.
 5. Medvirkning i andre korps, eller bruk av korpsets eiendeler i andre musikkaktiviteter må godkjennes av styret.

3.3 Rapporteringsplikt og kontingent

 1. Klepp Hornmusikk følger skoleåret.
 2. Medlemmene forplikter seg til å betale fastsatte kontingent for hvert halvår i henhold til forfallsdato på giro.
 3. Klepp Hornmusikk skal betale kontingent til NMF innen 1. februar. Kontingenten regnes etter musikkorpsets medlemstall per 1. november.

3.4 Utmelding

Medlemmer som ønsker å melde seg ut må meddele dette til styret skriftlig. Medlemmer meldes ut av NMF ved utmelding fra korpset. Ved medlemskapets opphør skal alle effekter leveres materialforvalter. Instrument og uniformsdeler skal være rengjort.

3.5 Permisjon

Permisjon kan innvilges etter skriftlig henvendelse til styret. Søknaden skal innvilges før permisjon trer i kraft. Det kan søkes permisjon for maksimum ett år om gangen. Ved permisjonsperioder utover ett år skal uniform og andre effekter som tilhører Klepp Hornmusikk leveres inn.

3.6 Suspensjon og eksklusjon

 1. Medlemmer som ikke retter seg etter gyldige vedtekter, regler og vedtak, eller er til skade for musikkorpsets aktivitet kan styret iverksette disiplinære tiltak overfor. Styret kan suspendere medlemmer for et bestemt tidsrom. I grovere tilfeller kan årsmøtet vedta eksklusjon.
 2. Musikkorpsets suspensjons- og eksklusjonsvedtak kan ankes inn for kretsstyret.

Vedtekter

 •  
 • Oversikt
   
 •  
 • §1 Organisasjon
 •  
 • §2 Formål
 •  
 • §3 Medlemskap
 •  
 • §4 Årsmøtet
 •  
 • §5 Styret
 •  
 • §6 Medlemsmøter
 •  
 • §7 Komiteer
 •  
 • §8 Uenighet/tvister
 •  
 • §9 Oppløsning og utmelding av Norges Musikkorps Forbund
 •  
 • §10 Vedtektsendringer
 •  
 • Ikrafttredelse
 •  
 • Tillegg til vedtekter
  Klepp Hornmusikk © 1997 - 2024Postboks 129, N-4358 KLEPPE