Korps R1
Til hovedsiden Topplinje
Ikke innlogget AktueltKorpsetKontaktMultimedia
Forside lyre Korps hoved
Aktuelt
Kontakt
Korpset

Dirigenten
Historie
Notearkiv
Nyttårskonsert
Statistikk
Styret
Utbrytere
Utvalg
Vedtekter
Visjon
 

Multimedia
Relaterte sider

§2 Formål

Klepp Hornmusikk ble stiftet for å fremme musikkinteressen og kameratskapet blant amatørmusikanter i regionen, samt fremme fortsatt musikkinteresse blant skolekorpsmedlemmer.

Klepp Hornmusikk skal gjøre dette ved å:

 • ivareta og utvikle musikalsk aktivitet i korpset gjennom opplæring, motiverende aktiviteter og god organisering
 • ivareta og utvikle organisasjonsarbeidet i korpset som sosial aktivitet for medlemmene
 • fremme forståelse for korpsets kulturelle, sosiale og oppdragende betydning
 • ivareta korpsets interesser i de lokale musikkliv og kulturliv

Vedtekter

 •  
 • Oversikt
   
 •  
 • §1 Organisasjon
 •  
 • §2 Formål
 •  
 • §3 Medlemskap
 •  
 • §4 Årsmøtet
 •  
 • §5 Styret
 •  
 • §6 Medlemsmøter
 •  
 • §7 Komiteer
 •  
 • §8 Uenighet/tvister
 •  
 • §9 Oppløsning og utmelding av Norges Musikkorps Forbund
 •  
 • §10 Vedtektsendringer
 •  
 • Ikrafttredelse
 •  
 • Tillegg til vedtekter
  Klepp Hornmusikk © 1997 - 2023Postboks 129, N-4358 KLEPPE