Korps R1
Til hovedsiden Topplinje
Ikke innlogget AktueltKorpsetKontaktMultimedia
Forside lyre Korps hoved
Aktuelt
Kontakt
Korpset

Dirigenten
Historie
Vedtekter
Visjon
 

Multimedia
Relaterte sider

§2 Formål

Klepp Hornmusikk ble stiftet for å fremme musikkinteressen og kameratskapet blant amatørmusikanter i regionen, samt fremme fortsatt musikkinteresse blant skolekorpsmedlemmer.

Klepp Hornmusikk skal gjøre dette ved å:

 • ivareta og utvikle musikalsk aktivitet i korpset gjennom opplæring, motiverende aktiviteter og god organisering
 • ivareta og utvikle organisasjonsarbeidet i korpset som sosial aktivitet for medlemmene
 • fremme forståelse for korpsets kulturelle, sosiale og oppdragende betydning
 • ivareta korpsets interesser i de lokale musikkliv og kulturliv

Vedtekter

 •  
 • Oversikt
   
 •  
 • §1 Organisasjon
 •  
 • §2 Formål
 •  
 • §3 Medlemskap
 •  
 • §4 Årsmøtet
 •  
 • §5 Styret
 •  
 • §6 Medlemsmøter
 •  
 • §7 Komiteer
 •  
 • §8 Uenighet/tvister
 •  
 • §9 Oppløsning og utmelding av Norges Musikkorps Forbund
 •  
 • §10 Vedtektsendringer
 •  
 • Ikrafttredelse
 •  
 • Tillegg til vedtekter
  Klepp Hornmusikk © 1997 - 2024Postboks 129, N-4358 KLEPPE