Korps R1
Til hovedsiden Topplinje
Ikke innlogget AktueltKorpsetKontaktMultimedia
Forside lyre Korps hoved
Aktuelt
Kontakt
Korpset

Dirigenten
Historie
Notearkiv
Nyttårskonsert
Statistikk
Styret
Utbrytere
Utvalg
Vedtekter
Visjon
 

Multimedia
Relaterte sider

§1 Organisasjon

Klepp Hornmusikk, stiftet i 1957, er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet i NMF Rogaland.

Organisering av musikkorpset:

 • Musikanter fra skolekorpset kan bli aspiranter fra 1. august det året de fyller 15 år
 • Medlemsforpliktelser i aspiranttiden skal oppfylles i forhold til skolekorpset
 • Medlemmer kan tas opp fra 1. august det året de fyller 16 år
 • Medlemmer fra kommunens skolekorps skal prioriteres ved opptak

Vedtekter

 •  
 • Oversikt
   
 •  
 • §1 Organisasjon
 •  
 • §2 Formål
 •  
 • §3 Medlemskap
 •  
 • §4 Årsmøtet
 •  
 • §5 Styret
 •  
 • §6 Medlemsmøter
 •  
 • §7 Komiteer
 •  
 • §8 Uenighet/tvister
 •  
 • §9 Oppløsning og utmelding av Norges Musikkorps Forbund
 •  
 • §10 Vedtektsendringer
 •  
 • Ikrafttredelse
 •  
 • Tillegg til vedtekter
  Klepp Hornmusikk © 1997 - 2023Postboks 129, N-4358 KLEPPE