Reia R
Til hovedsiden Topplinje
Ikke innlogget AktueltKorpsetKontaktMultimedia
Forside lyre Reia
Korpset
 Hva skjer?
Kalender
Årsmeldinger
 
Kontakt
Korpset
Multimedia
Relaterte sider

Reiå august 1999

Sesongstart torsdag 19. august

Sommeren går mot slutten, og det samme gjør en lang hornmusikkferie. Første øvelse i høstsesongen er torsdag 19. august. Vi går en travel høst i møte, og det anbefales derfor å finne fram instrumentene så fort som mulig for å starte gjenopplivingsforsøk.

Denne høsten blir spesiell for korpsets medlemmer siden Arild Mjaaland tar over som dirigent etter 5 år med Per. En del av oss kjenner Arild fra hans forrige dirigent periode i Hornmusikken og vi vet han har mye å tilføre oss musikalsk. Vi ønsker Arild velkommen tilbake, og håper på et bra og fruktbart samarbeid.

Som aktivitetsplanen viser, skal det foregå en del arrangementer utover høsten. Grisafest og Mandal festivalen byr kanskje ikke på de store musikalske utfordringene, men er viktige arrangement og da særlig for det sosiale korpsliv.

Litt mer er det å gjøre foran "Syng med oss" konserten vi skal være med på den 28. september. Lions Club på Bryne arrangerer da en veldedighetskonsert i Storstova på Bryne med Rønnaug Foss Alsvik, Vivace, Georg Pollestad, 8'eren og Harald Undheim. Vi er blitt bedt om å spille sammen med Rønnaug Foss Alsvik i tillegg til en liten avdeling for oss selv med enkel underholdningsmusikk, gjerne med mulighet for allsang.

Den 13. november var i utgangspunktet satt av til JanAm i Haugesund. Pga. prisene for deltakelse, dropper vi i år dette, og forsøker heller å få til et arrangement i forbindelse med kulturuken i Klepp. Hva slags type arrangement og og hvor det blir avholdt er enda ikke helt bestemt, men vi kan love at det blir et arrangement utenom det vanlige. Vi satser dessuten på en skikkelig fest om kvelden.

Dessuten blir det tradisjonelle seminaret avholdt 8.-10. oktober i Sirdalen. Sett av denne helgen allerede nå.

Aktivitetsplan 1999

Torsdag 19. august 1999
Klepp Hornmusikk avholder sin første øvelse etter sommerferien.
Lørdag 28. august 1999
Den tradisjonelle Grisafesten går av stabelen i Gillehallen. Musikk og servering ved Klepp Hornmusikk
10.-12.september 1999
Klepp Hornmusikk reiser til Mandal for å delta på Mandals-festivalen.
Tirsdag 29.september 1999
Veldedighets konsert i Storstova på Bryne
8.-10. oktober 1999
Klepp Hornmusikk avholder sitt tradisjonelle seminar i Sirdalen.
Lørdag 13. november 1999
Arrangement i forbindelse med Kulturuken i Klepp. Med fest om kvelden
Fredag 17. desember 1999
Tradisjonell juleavslutning
Søndag 19. desember 1999
Trekning i julelotteriet
Søndag 9. januar 2000
Nyttårskonsertene 2000 arrangeres i Klepp Rådhus
April 2000
Vårkonsert
Lørdag 29. april 2000
Jærstevnet

Vindusvask

Klepp Hornmusikk vasker fortsatt vinduene i Klepp Sparebank en gang i måneden, og tjener på denne måten gode penger som settes av til uniformer.

Dersom ikke noe annet blir avtalt starter vasking kl. 9:00 på oppsatt dato. Første i hver gruppe er ansvarlig for at det vaskes og henter traktor og nøkler hos Egil Ellingsen. Dersom tidspunktet ikke passer, er det du som selv må sørge for å bytte. Gi beskjed om byttinger til Ole Ellingsen.

21. august 1999
Idar Grude
Jorunn E. Steinsland
Eli Ellingsen
Øyvind Kristiansen
Linnea Calder
18. september 1999
John A. Granberg
Carsten Roth
Siri Forus
Turid Hareland
Ann Elin Søyland
16. oktober 1999
Erling Dag Braut
Greta Braut
Ann Carmen Emorsten
Jonny Engelsvoll
Inger F. Nordås
13. November 1999
Arne Andersen
Astrid R. Førli
Ole Ellingsen
Randi Roth
Ane Mari Braut
11. Desember 1999
Ingvar Reve
Edel Kristin Areklett
Kjetil Fuglestad
Maria Haugedal
Thor Viggo Aarrestad
15. januar 2000
Jørn Slørdal
Arne Morten Kristiansen
Heidi Thysse
Helga G. Mæland
Ingebret Sele

Fra årsmøtet 1999

Klepp Hornmusikk's årsmøte ble avholdt på Anda Gard den 4. Juni 1999. Årsmelding, regnskap og budsjett ble godkjent. Det var kun mindre vesentlige rettelser/tilføyelser til årsmeldingen. Budsjett for kommende sesong medresultat på kr 16.500 ble vedtatt ved akklamasjon.

To innkomne saker ble behandlet:

 • Forslag fra Sigve Ellingsen vedrørende logoendring ble vedtatt mot en stemme.
 • Forslag for endring vedtekter fra styret. Korpsets opprinnelige vedtekter var lagt til grunn for dette nye reviderte utkastet tilpasset NMF regelverk. Sonja Lund noterte de endringer som skulle foretas etter kommentarer fra årsmøtet.
 • Et viktig punkt i de nye vedtektene er opptak av nye medlemmer. Her presiseres det at potensielle medlemmer må kontakte styret som avgjør opptaket. Dette gjøres for å holde kontroll med størrelsen på de ulike instrumentgruppene og etablere rettferdige ventelister der dette kan være aktuelt.

  Etter årsmøtet har styret følgende sammensetting: Egil Ellingsen (formann), Kristina Hamre (nestformann), Sonja Lund (sekretær), Kyrre Saupstad (kasserer), Monika Lønning (noteforvalter), Arne Andersen (materialforvalter), Magne Hognestad (1. vara), Gry Lind Olsen (2. vara) og Ole Ellingsen (3. vara).

  Musikkutvalget (tidligere "Notekomite") er satt sammen av følgende personer: Monika Lønning (noteforvalter og treblås), Arild Mjaaland (dirigent), Bjørn Granberg (slagverk), Kristin Gjelvik (treblås), Jonny Engelsvoll (grovmessing) og Kjetil Fuglestad (småmessing).

  Følgende ble valgt til valgkomiteen: John Axel Granberg, Ann Elin Søyland, Edel Kristin Areklett og Jørn Slørdal. Sigve Ellingsen og Randi Roth ble valgt til revisorer. Årsmøtet ble som vanlig avholdt utendørs med grilling og sosialt samvær i etterkant av selve møtet.

  Hvor vil du reise på korpstur i år 2000 ?

  Klepp Hornmusikk har planer om å reise på tur neste sommer. Hvor i verden vi legger turen, kan du være med å bestemme. Første øvelse avholdes et kort medlemsmøte der vi stemmer over de ulike alternativene: Allicante (Spania), Seefeld (Østerrike) og Veszprem (Ungarn). Kontakt turoperatør Jørn Slørdal dersom du ikke har mottatt skriv med beskrivelse av de ulike alternativene eller har andre spørsmål ang. reisen.

  Dugnader

  Som vanlig er det en del dugnader i forbindelse med Grisafesten på Anda den 28. august. Det er behov for folk til rydding og dekking på fredag kveld. Under selve festen trengs det folk til grilling, baren og rydding. Dessuten skal hele korpset delta på spilling under polonese. Søndag morgen er det rydding.

  20. og 21. august stiller vi to 6-mannslag for bygging og riving av telt for Malthus. Magne Hognestad tar imot påmeldinger på første øvelse, og husk: dugnadene betyr kroner både i korpskassen og i din personlige reisekasse foran neste korpstur.

  Støttemedlemskap for 1999

  Takk til dere som allerede har betalt støttemedlemskap i Klepp Hornmusikk. Nylig ble det avholdt årsmøte og fra det foreligger en fyldig årsmelding. For de av støttemedlemmene som ønsker denne tilsendt er det bare å ta kontakt med Klepp Hornmusikk så vil du motta ett eksemplar.

  Fortsatt er støttemedlemskap en viktig inngangsdør for å sikre seg billett til Nyttårskonsertene 2000 og andre konserter korpset arrangerer. Før forrige nyttårskonsert fikk alle støttemedlemmer som ønsket det kjøpe biletter, og vi tror nok vi kan love det samme til årets konsert.

  De som ikke har betalt støttemedlemskap for kalenderåret 1999, kan fortsatt gjøre dette ved å sette inn kr 100,- til Klepp Hornmusikk sin konto 3290.07.83468. Innbetalingen merkes med "Støttemedlemskap for n.n".

  Hørt&Blåst

 • Sinclair & the Rovers har vært på en liten turné og spilt i Skien, Larvik og Ringebu. Bandet ble godt mottatt av publikum og klarte å få opp stemningen med allsang og dansing.

 • Per I. Iversen klarer ikke helt å gi slipp på korpset selv om han slutter som dirigent. Det første han gjorde da hans tjenesteperiode var over, var å tegne seg som støttemedlem i korpset. Per har også vært innom de ukentlige sommermøtene som er blitt avholdt på "Sydrå" i hele sommer.

 • Reiå

 • Oversikt

 • Reiå på internett
 • Reiå som PDF

  Gamle utgaver:

 • Reiå juli 2001
 • Reiå november 2000
 • Reiå juni 2000
 • Reiå januar 2000
 • Reiå august 1999
 • Reiå mai 1999
 • Reiå november 1998
 • Reiå september 1998
 • Reiå juni 1998
 • Reiå mars 1998
 • Reiå desember 1997
 • Reiå november 1997
 • Reiå september 1997
 • Reiå august 1997
 • Reiå mai 1997
 • Reiå april 1997
 • Reiå februar 1997
 • Reiå desember 1996
 • Reiå oktober 1996
 • Reiå september 1996
 • Reiå juli 1996
 • Reiå april 1996
 • Reiå mars 1996
 • Reiå november 1995
 • Reiå oktober 1995

 • Klepp Hornmusikk © 1997 - 2024Postboks 129, N-4358 KLEPPE