Reia R
Til hovedsiden Topplinje
Ikke innlogget AktueltKorpsetKontaktMultimedia
Forside lyre Reia
Korpset
 Hva skjer?
Kalender
Årsmeldinger
 
Kontakt
Korpset
Multimedia
Relaterte sider

Reiå desember 1996

Julelotteriet

Julelotteriet 1996 er vel i havn. Det er utrolig viktig for Klepp Hornmusikk å ha denne inntektskilden. Med årets gode resultat har vi lagt grunnlaget for en god musikalsk sesong.

Fordelingen av 46 enestående premier er som følge:

Gevinst Bok Lodd Navn
Frysetørret kaffe 39 550 Erik Roth
Frysetørret kaffe 39 443 Terese & Toje Jensen
Fruktkurv 9 499 Marit Mellomstrand
Fruktkurv 57 856 Kjersti Anda
Fruktkurv 19 16 Ine Nedrebø Andersen
Fruktkurv 19 63 Kari Reve
Fruktkurv 4 71 Fam Arild Friestad
Fruktkurv 22 395 Magrethe Tengesdal
Fruktkurv 20 224 Eva Farbrot
Fruktkurv 25 36 Torbjørn Roalkvam
Fruktkurv 56 650 Olaf Rege
Fruktkurv 6 263 Steinar Midbrød
Fruktkurv 39 21 Sissel Gorset
Fruktkurv 49 366 Ståle H Knutsen
Fruktkurv 25 276 Reidar Ånestad
Fruktkurv 58 811 Jostein Myklebust
Fruktkurv 35 195 Kristina Hamre
Fruktkurv 9 138 Vigdis Haugstad
Fruktkurv 14 150 Ole Ellingsen
Fruktkurv 55 128 Reiun Stokkeland
Fruktkurv 6 493 Åge Bryne
Fruktkurv 4 169 Torunn Aas
Fenalår 34 104 Norunn Bore
Fenalår 10 591 Thor Viggo Aarrestad
Fenalår 25 81 Glenn Severin Rimestad
Fenalår 36 334 Gabriel Orstad
Fenalår 1 771 Sandbekken
Fenalår 19 262 Ann Elin Søyland
Fenalår 1 227 Jan F Skaftun
Fenalår 47 88 Ragnar Skartveit
Fenalår 4 310 Fam Trygve Salte
Fenalår 14 111 Siv Hauge
Fenalår 13 15 Svein Inge Aarrestad
Fenalår 34 318 Jon Rosland
Fenalår 55 49 Marit Kolnes
Fenalår 8 360 Monika Lønning
Fenalår 6 405 Bjørn Hatteland
Fenalår 19 520 Møyfrid Osland
Fenalår 5 128 J A Granberg
Fenalår 1 75 Anne Roalkvam
Fenalår 24 205 Fam Helge Braut
Fenalår 6 221 Gaute & Dagny Kindervåg
Barbermaskin HQ 486 23 427 Magne Kro
Glassfat 22 110 Marit Storhaug
Barbermaskin HS 990 6 843 Ingrid Storhaug
Gavekort 4000,- 4 483 Janne Varpe

Etterlysning.
Hvem har fått oppgjøret for Tyroler-orkesterets spillejobb i Klepp Rådhus nå i høst. Kontakt kasserer eller red.

NY I KLEPP HORNMUSIKK

Her følger litt informasjon om oss i Klepp. Kanskje er det også noe for deg som har litt lenger fartstid.

Litt om korpset
Klepp Hornmusikk ble stiftet i 1957, og har pr. dags dato, høst 1996, ca. 70 aktive medlemmer.
Korpset har sin egen «internavis» som kalles for «REIÅ» og utgis med ujevne mellomrom. I denne internavisen opplyses korpsets framtidige program/oppgaver. Av disse kan nevnes at korpset har årlig nyttårskonsert i januar i Klepp Rådhus. De siste årene har vi også deltatt i JanAm konkurransen, som er en underholdningskonkurranse for amatør janitsjarkorps - denne er i månedsskiftet oktober/november.

Videre har korpset månedlig dugnad i Klepp Sparebank - utvendig vindusvask - og da korpset er så heldige å ha så mange medlemmer, ender hvert enkelt medlem opp med kun èn slik dugnad pr. sesong. Det lages lister over månedlig «skift» som deles ut til alle medlemmer hver høst.

Klepp Hornmusikk har også Tyrolergruppe som tar på seg spilleoppdrag utenom hovedkorpset. Likeledes har slagverker-gruppen dannet sitt eget «stunt-team» som kalles for SAKMIL. Disse påtar seg også egne oppdrag.

Styret består pr. d.d. av følgende:

Formann: Egil Ellingsen         Tlf.:  51423838
Nestformann:  John Axel Granberg   «    51423343
Sekretær: Eli Ellingsen         «    51542346
Kasserer: Kyrre Saupstad        «    51421815
Styremedlem:  Edel Areklett      «    51571654
Styremedlem:  Norfrid H. Sørum    «    51424650
1. varamedlem  : Ann Elin Søyland   «    51421179
2. varamedlem  : Mirijam Ueland    «    51481943
3. varamedlem  : Sonja M.S. Lund    «    51424778

Dirigent er Per I. Iversen

Skulle du ha saker du ønskes tatt opp i styret, eller det er noe du lurer på generelt, ta gjerne kontakt med oss.

Hvem ringer jeg til hvis jeg ikke kan komme?
Vi ønsker også at du gir en av oss i styret beskjed dersom du skulle være forhindret i å komme på en øvelse/oppdrag. Forøvrig har vi oppslagstavle i øvelseslokalene, hvor det henger medlemslister du kan krysse av på dersom du på forhånd vet om at det er en øvelse du ikke kan delta på.

Uniform o.l.:
Du kan kontakte Norfrid Sørum, materialforvalter, dersom du trenger uniform, eller det ellers er noe du lurer på når det gjelder instrumenter, rekvisita e.l.

Noter:
Dersom du mangler noter, notehefte e.l. tar du kontakt med enten din gruppeleder, eller Edel Areklett som er vår noteforvalter.

Kontingent:
Kontingenten i Klepp Hornmusikk er pr. d.d. kr. 300,-/halvår, men vi har redusert kontingent for skolekorpsmedlemmer/studenter/medlemmer som avtjener militærtjeneste/medlemmer med permisjon. Bankgiro blir delt i begynnelsen av hver halvår av kasserer. Forutsetning for å være stemmeberettiget på årsmøter er at du har betalt kontingent og at du er «fullt» medlem (dvs. ikke aspirant, og følgelig skolekorpsmedlem).

Komiteer i Klepp Hornmusikk:

Lotterikomitèen: Øystein Braut, Ane Mari Braut, Jorunn Steinsland
Nyttårskonsertkomitè: Egil Ellingsen, John-Axel Granberg, Sigve Ellingsen, Edel Areklett
Reiå komitèen: Sigve Ellingsen, John-Axel Granberg
Reisekomitèen: Sissel Braut, Inger F. Nordås, Jørn Slørdal, Arne Braut d.y.
Notekomitèen: Linnea Calder, Arne Braut, Malin Ingebretsen, Monika Lønning, Edel Areklett, Kjell Anders Pettersen, Sonja M.S. Lund, Thor Viggo Aarrestad, Norfrid H. Sørum, Per I. Iversen

Diverse:
Videre har Klepp Hornmusikk et arkiv over alle sine medlemmer, og du bes fylle ut et medlemsskjema - ta kontakt med nestlederen i styret for å få dette. Skulle du ønske ytterligere informasjon om Klepp Hornmusikks rutiner, kontakt sekretæren i styret.

Hørt & Blåst

Støttemedlem og tidligere seminarinstruktør Brit Johnsrud ønsker alle velkommen til sin solist opptreden med Stavanger Symfoniorkester torsdag 13. februar i konserthuset. Kjenner vi Brit rett skal hun blåse i hornet sitt. Selv om konserten kolliderer med korpsøvelse vil styret vurdere om gyldig konsertbillett blir å regne som gyldig korpsfremmøte

Reiå

 • Oversikt

 • Reiå på internett
 • Reiå som PDF

  Gamle utgaver:

 • Reiå juli 2001
 • Reiå november 2000
 • Reiå juni 2000
 • Reiå januar 2000
 • Reiå august 1999
 • Reiå mai 1999
 • Reiå november 1998
 • Reiå september 1998
 • Reiå juni 1998
 • Reiå mars 1998
 • Reiå desember 1997
 • Reiå november 1997
 • Reiå september 1997
 • Reiå august 1997
 • Reiå mai 1997
 • Reiå april 1997
 • Reiå februar 1997
 • Reiå desember 1996
 • Reiå oktober 1996
 • Reiå september 1996
 • Reiå juli 1996
 • Reiå april 1996
 • Reiå mars 1996
 • Reiå november 1995
 • Reiå oktober 1995

 • Klepp Hornmusikk © 1997 - 2024Postboks 129, N-4358 KLEPPE