Korps R1
Til hovedsiden Topplinje
Ikke innlogget AktueltKorpsetKontaktMultimedia
Forside lyre Korps hoved
Aktuelt
Kontakt
Korpset

Dirigenten
Historie
Vedtekter
Visjon
 

Multimedia
Relaterte sider

Virkemidler

Med virkemidler menes de mer konkrete handlinger som kan og bør tas i bruk for å nå de definerte målsettingene. Ett og samme virkemiddel kan brukes for å nå flere av målsettingene. I dette utkastet er virkemidlene derfor fordelt på følgende områder: Musikalske virkemidler, medlemsutvikling, markedsføring og styringsform.

Musikalske virkemidler

Klepp Hornmusikk skal:
 • Skape større utfordringer for den enkelte innad i gruppene, i samarbeid med dirigent.
 • Sørge for tilfredsstillende øvingsforhold.
 • Oppmuntre til gruppeseminarer og egeninnsats gjennom hjemmeøving.
 • Utvikle korpset musikalsk gjennom et programvalg tilpasset gruppenes og korpsets nivå.
 • Fokusere på større konsertprosjekter fremfor spilleoppdrag av mindre viktighet.

  Medlemsutvikling

  Klepp Hornmusikk skal:
 • Klargjøre den enkeltes rolle i korpset.
 • Utarbeide et dokument som beskriver medlemmenes rettigheter og plikter i korpset.
 • Prioritere skolekorpsmedlemmer ved opptak av nye medlemmer.
 • Aktivt informere alle nye medlemmer om deres rettigheter og plikter.
 • Sørge for jevn informasjonsflyt i korpset
 • Effektivisere og utvikle informasjonsrutinene i korpset.
 • Styrke samholdet og kameratskapet i korpset gjennom sosiale sammenkomster.

  Markedsføring

  Klepp Hornmusikk skal:
 • Aktivt informere støttemedlemmer om aktiviteter gjennom året.
 • Aktivt informere støttespillere i næringslivet og kulturlivet.
 • Bruke massemedier aktivt for markedsføring gjennom annonser og pressemeldinger.
 • Bruke egne sider på internett til aktuell og generell informasjon

  Styringsform

  Klepp Hornmusikk skal:
 • Aktivt benytte prosjektkomiteer til gjennomføring av arrangementer.
 • Klargjøre de enkelte komiteer og utvalg sine roller i korpset
 • Avholde medlemsmøter jevnlig for å trekke flere inn i styringen av korpset.
 • Bedre kommunikasjonen mellom styret og de ulike komiteer og utvalg.

 • Visjon

 •  
 • Oversikt
   
 •  
 • Visjon
 •  
 • Målsettinger
 •  
 • Strategi
 •  
 • Virkemidler
  Klepp Hornmusikk © 1997 - 2024Postboks 129, N-4358 KLEPPE