Aktuelt nyheter
Til hovedsiden Topplinje
Ikke innlogget AktueltKorpsetKontaktMultimedia
Forside lyre Aktuelt hoved
Korpset
 Hva skjer?
Kalender
Nyheter
Reiå
Vindusvask
Årsmeldinger
 
Kontakt
Korpset
Multimedia
Relaterte sider

Innkalling til årsmøte 2012

I henhold til Klepp Hornmusikks vedtekter § 4.2 pkt c), innkalles det herved til ordinært årsmøte, torsdag 29. mars 2012 kl 20:30, på Klepp Ungdomsskole. Saksliste er i henhold til korpsets vedtekter, § 4.4.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må fremmes skriftlig og være styret i hende senest 4 uker før årsmøtet, dvs. senest 01. mars 2012, jfr. vedtektene § 4.2 pkt. e).

Det blir ordinær øvelse for korpset samme sted som årsmøtet, i tidsrommet 19:30 – 20:15. Registrering av stemmeberettigede starter umiddelbart etter dette. Ved ankomst til møtet etter møtestart mister man sin stemmerett dersom man på forhånd ikke har gitt beskjed om sen ankomst.

Saksliste er i henhold til Klepp Hornmusikks vedtekter, § 4.4.

Årsmelding og valgkomiteens innstilling blir utlevert på øvelsen senest torsdag 15. mars 2012. Fra samme dag publiseres årsmelding som PDF til alle medlemmer med registrert e-postadresse, samt at den legges ut på korpsets hjemmeside: http://klepp-hornmusikk.com

Kleppe, 16. januar 2012

For styret i Klepp Hornmusikk

Malin Somby
leder

Publisert 25.01.2012 kl 00:00

OVERSIKT
  •  
  • Oversikt
  •  
  • Arkiv
    Klepp Hornmusikk © 1997 - 2023Postboks 129, N-4358 KLEPPE