Aktuelt nyheter
Til hovedsiden Topplinje
Ikke innlogget AktueltKorpsetKontaktMultimedia
Forside lyre Aktuelt hoved
Korpset
 Hva skjer?
Kalender
Nyheter
Reiå
Vindusvask
Årsmeldinger
 
Kontakt
Korpset
Multimedia
Relaterte sider

Innkalling til årsmøte 2011

I henhold til Klepp Hornmusikk’s vedtekter § 4.2 pkt c), innkalles det herved til ordinært årsmøte, torsdag 17. mars 2011 kl 20:30, på Klepp Ungdomsskole.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må fremmes skriftlig og være styret i hende senest 4 uker før årsmøtet, dvs. senest 17. februar 2011, jfr. vedtektene § 4.2 pkt. e). Det blir ordinær øvelse for korpset samme sted som årsmøtet, i tidsrommet 19:30 – 20:15. Registrering av stemmeberettigede starter umiddelbart etter dette. Ved ankomst til møtet etter møtestart mister man sin stemmerett, dersom man på forhånd ikke har gitt beskjed om sen ankomst.

Saksliste er i henhold til Klepp Hornmusikk sine vedtekter, §4.4.

Årsmelding og valgkomiteens innstilling blir utlevert på øvelsen torsdag 3. mars 2011. Fra samme dag publiseres årsmelding som PDF til alle medlemmer med registrert e-postadresse, samt at den legges ut på korpsets hjemmeside: http://klepp-hornmusikk.com.

Kleppe, 3. februar 2011
For styret i Klepp Hornmusikk
Malin Somby

Publisert 03.02.2011 kl 00:00

OVERSIKT
  •  
  • Oversikt
  •  
  • Arkiv
    Klepp Hornmusikk © 1997 - 2023Postboks 129, N-4358 KLEPPE