Aktuelt nyheter
Til hovedsiden Topplinje
Ikke innlogget AktueltKorpsetKontaktMultimedia
Forside lyre Aktuelt hoved
Korpset
 Hva skjer?
Kalender
Nyheter
Reiå
Vindusvask
Årsmeldinger
 
Kontakt
Korpset
Multimedia
Relaterte sider

Innkalling til ordinært årsmøte i Klepp Hornmusikk

I henhold til korpsets vedtekter § 4.2 pkt c), innkalles det herved til ordinært årsmøte, torsdag 25. mars 2010 kl 20:30, på Klepp Ungdomsskole. Saksliste er i henhold til korpset sine vedtekter, §4.4.

Tidligere innkalling til ordinært årsmøte, datert 24.12.2009, oppheves og er ikke lenger å anse som gyldig.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må fremmes skriftlig og være styret i hende senest 4 uker før årsmøtet, dvs. senest 25. februar 2010, jfr. vedtektene § 4.2 pkt. e).

Det blir ordinær øvelse for korpset samme sted som årsmøtet, i tidsrommet 19:30 – 20:15. Registrering av stemmeberettigede starter umiddelbart etter dette. Ved ankomst til møtet etter møtestart mister man sin stemmerett, dersom man på forhånd ikke har gitt beskjed om sen ankomst.

Saksliste er i henhold til Klepp Hornmusikk sine vedtekter, §4.4.

Årsmelding og valgkomiteens innstilling blir utlevert på øvelsen torsdag 11. mars 2010. Fra samme dag publiseres årsmelding som PDF til alle medlemmer med registrert e-postadresse, samt at den legges ut på korpsets hjemmeside: http://klepp-hornmusikk.com.

Kleppe, 28. januar 2010

For styret i Klepp Hornmusikk

Hallstein Otnes
formann

  • Innkalling til ordinært årsmøte i Klepp Hornmusikk (54 K)

  • Publisert 24.12.2009 kl 00:00

    OVERSIKT
  •  
  • Oversikt
  •  
  • Arkiv
    Klepp Hornmusikk © 1997 - 2022Postboks 129, N-4358 KLEPPE