Aktuelt nyheter
Til hovedsiden Topplinje
Ikke innlogget AktueltKorpsetKontaktMultimedia
Forside lyre Aktuelt hoved
Korpset
 Hva skjer?
Kalender
Nyheter
Reiå
Vindusvask
Årsmeldinger
 
Kontakt
Korpset
Multimedia
Relaterte sider

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Klepp Hornmusikk

Med henvisning til vedtektene, §4.2 pkt. b), innkalles det herved til ekstraordinært årsmøte i Klepp Hornmusikk, torsdag 7. januar 2010 kl 21:45 i festsalen i Klepp Rådhus.

Saksliste for ekstraordinært årsmøte er basert på vedtektenes §4.4, som omhandler årsmøtets dagsorden. Siden de fleste saker her skal behandles på ordinært årsmøte, er dagsorden redusert til kun å omfatte følgende utdrag:

§4.4
a. Konstituering

  1.Registrering av stemmeberettigede og utdeling av stemmesedler
  2. Åpning
  3. Valg av møteleder
  4. Valg av referent
  5. Valg av 2 personer til å underskrive protokoll
b. Godkjenning av innkalling
c. Godkjenning av dagsorden
h. Saker fremmet av korpsets styre og medlemmer:
 • Forslag til æresmedlemskap

Kleppe, 24. desember 2009

For styret i Klepp Hornmusikk
Hallstein Otnes
formann

 • Innkalling til ordinært og ekstraordinært årsmøte 2010 (50 K)

 • Publisert 24.12.2009 kl 00:00

  OVERSIKT
 •  
 • Oversikt
 •  
 • Arkiv
  Klepp Hornmusikk © 1997 - 2023Postboks 129, N-4358 KLEPPE