Aktuelt nyheter
Til hovedsiden Topplinje
Ikke innlogget AktueltKorpsetKontaktMultimedia
Forside lyre Aktuelt hoved
Korpset
 Hva skjer?
Kalender
Nyheter
Reiå
Vindusvask
Årsmeldinger
 
Kontakt
Korpset
Multimedia
Relaterte sider

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Klepp Hornmusikk

Med henvisning til vedtektene, §4.2 pkt. b), innkalles det herved til ekstraordinært årsmøte i Klepp Hornmusikk, torsdag 7. januar 2010 kl 21:45 i festsalen i Klepp Rådhus.

Saksliste for ekstraordinært årsmøte er basert på vedtektenes §4.4, som omhandler årsmøtets dagsorden. Siden de fleste saker her skal behandles på ordinært årsmøte, er dagsorden redusert til kun å omfatte følgende utdrag:

§4.4
a. Konstituering

    1.Registrering av stemmeberettigede og utdeling av stemmesedler
    2. Åpning
    3. Valg av møteleder
    4. Valg av referent
    5. Valg av 2 personer til å underskrive protokoll
b. Godkjenning av innkalling
c. Godkjenning av dagsorden
h. Saker fremmet av korpsets styre og medlemmer:
  • Forslag til æresmedlemskap

Kleppe, 24. desember 2009

For styret i Klepp Hornmusikk
Hallstein Otnes
formann

  • Innkalling til ordinært og ekstraordinært årsmøte 2010 (50 K)

  • Publisert 24.12.2009 kl 00:00

    OVERSIKT
  •  
  • Oversikt
  •  
  • Arkiv
    Klepp Hornmusikk © 1997 - 2022Postboks 129, N-4358 KLEPPE